Thewayhe's Heaven - It'S That Thewayhe Feeling.

Bra personal

Posted Oct. 31, 2011, 10:44 p.m. By thewayhe

Nuförtiden så har det blivit ett stående element att ha företagshälsovård göteborg just för att man vet att man egentligen gör en ekonomisk förlust om man inte har det. Hur kommer det sig när ändå hälsovård kostar? Jo, det blir betydligt mycket dyrare om personal är sjuka och måste få sjukersättning då man samtidigt i många fall måste rekrytera in personal som oftast kostar det dubbla priset. Därför så är det väldigt lönsamt när personalen trivs på sina arbetsplatser och där arbetsmiljön är bra.